PVN lo Lọc dầu Nghi Sơn vỡ nợ PVN lo Lọc dầu Nghi Sơn vỡ nợ
Nếu PVN không hoàn thành thủ tục góp vốn, các bên cho vay sẽ không giải ngân và dự án Lọc dầu Nghi Sơn nguy cơ vỡ nợ. Trong văn bản gửi bN[...]